DANSKE DØVBLINDFØDTES FOND
STIFTET AF DANSKE DØVBLINDFØDTES FORENING
CVR - NR.  17 65 54 93


Forsiden Ansøgning Bestyrelsen

Danske Døvblindfødtes Fond, der er stiftet af Danske Døvblindfødtes Forening, har til formål at yde støtte til aktiviteter, projekter, udvikling og anskaffelser, som kommer døvblindfødte til gode, og som ikke eller i utilstrækkelig grad dækkes ved offentligt finansiering, herunder

- kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for døvblindfødte,
- kurser og konferencer for døvblindfødte og pårørende til døvblindfødte,
- udviklingsprojekter rettet direkte mod døvblindfødte,
- særligt udstyr og faciliteter til døvblindfødte.

Fonden kan yde støtte til fællesnordiske aktiviteter. Fonden kan kun undtagelsesvis yde støtte til aktiviteter i lande uden for Norden. Støtte fra fonden kan søges af enkeltpersoner (døvblindfødte) såvel som af institutioner. Frist for ansøgninger er henholdsvis 1. april og 1. 0ktober, idet bestyrelsen behandler ansøgninger to gange om året.


Formand: Vibeke Faurholt, Græsvangen 4, 9330 Dronninglund. Telefon: 98 85 43 32 / 22 89 62 99; E-mail: faurholt@mail.tele.dk
Sekretær: Henry E. Jensen, Valdemarsgade 10, 3., 9700 Brønderslev. Telefon: 40 78 36 76; E-mail:hejensen@privat.dk
Forvaltning og Administration: Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, Toldbodgade 33, 1022 København K